วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ลองเปลี่ยนความคิดชีวิตก็สุขได้ ...


การพลิกมุมความคิดหรือปรับให้เป็นไปในทางที่ดีนั้น
เปรียบเหมือนการรู้จักสร้างมุม มองหลายๆอย่างให้กับตัวเราอย่างมีทิศทาง
ดั่งเช่นกรณีการมองแก้วน้ำหนึ่งใบที่มีทั้งที่จับลวดลายและ ทรวดทรงต่างๆ..

บางคนเห็น..เพียงที่จับอย่างเดียว
แต่ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดที่เป็นลวดลายหรือทรวดทรงได้
บางคนเห็นเพียงลวดลายอีกด้านหนึ่ง
แต่ไม่สามารถมองเห็นด้านที่ใช้ จับได้
คำตอบของทั้งสองความเข้าใจจึงมีความแตกต่างกันออกไป..

เพราะการมองที่ไม่เหมือนกั
 การมองที่ไม่เหมือนกันไม่ใช้เรื่องเลวร้าย
เพราะเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างเท่านั้น
แต่หากความแตกต่างถูกจัดให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ทุกมุมมองที่เห็นจะถูกปรับให้เกิดความสัมพันธ์
และเป็นความงามในความแตกต่างที่มี..

คนฉลาดจะรู้จักพลิกมุมมอง
เพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆ ในหลากหลายมิติ
หรือไม่ก็รู้จักที่จะเคลื่อนตัวเองเข้าไปหา
เพื่อสำรวจสิ่งเหล่านั้นได้ละเอียดมากขึ้น
สิ่งที่ได้รับรู้ก็จะเกิดเป็นมุมมองใหม่
ที่ทำให้เห็นสิ่งเดิมแต่กลับมีความหมายที่มากกว่า..

เพราะรู้จักพลิกมุมของความคิด
และปรับเปลี่ยนให้เกิดเป็นคุณค่าในสิ่งที่มี
ชีวิตจึงได้พบสิ่งที่หลากหลายในความต่างแต่ลงตัวได้
ทำให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด..

การพลิกมุมความคิดแล้วปรับให้เกิดเป็นมุมมองใหม่ในทางที่ดี
อันเนื่องมาจากการฝึกจิตที่ดีแล้ว
จึงนำความสุขมาให้เสมอ
แม้ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม..


..ปรับที่ใจและเริ่มแก้ไขที่ตัวเรา แล้วสิ่งดีที่รออยู่ก็จะวิ่งตามมา..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009-2010 ร่วมแลกเปลี่ยนกับเรา poryuporkin@gmail.com