วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มองโลกในด้านบวกด้วยวิถีชีวิตเรา...


การดำเนินชีวิตของทุกคน ..
มีทั้งสุขและทุกข์ผสมกันไป
สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับเรา
ทำอย่างไรจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้
ทำอย่างไรจะมองเห็นแง่บวกได้...
ดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า..
 “  เขามีส่วนเลวบ้างชั่งหัวเขา   จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่ 
เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู     ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย ” 
         เท่าที่ผมสัมผัสกับท่านผู้รู้หลายท่านที่ผ่านมาในชีวิตนี้ของผมนะครับ ล้วนมีความคิดทางบวกเสมอ การหันมามองวิถีชีวิตผู้คนล้วนมีรากเหง้าของความเชื่อด้วยกันทั้งนั้นครับ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009-2010 ร่วมแลกเปลี่ยนกับเรา poryuporkin@gmail.com