วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

ทุกสิ่งเล็กจัง .... โดยครูป้อม คนล่าฝัน

.
รูปภาพประกอบ.. "อนุ-อนุภาค" .ที่เล็กที่สุด..

.
...เราเล็กจนเปรียบเสมือน ไม่มีตัวตน ถ้าเราเปรียบเทียบตัวเรากับเอกภพ เราอาจจะเล็กกว่า "คาว์ค" ก็เป็นไปได้ เพราะในเอกภพมีกาแล็กซี่อีกมากมายและยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่อีกมากมาย มีดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าโลกอีกมากมาย ดังนั้น..ทุกสิ่งที่เราเห็นก็ดูเล็กเช่นกันกับตัวเรา เราจงอยู่ร่วมกันด้วยการให้ความเคารพในหน้าที่ของแต่ละคน ก่อนที่เราจะตัดสินอะไร ใครผิด ใครถูก เราจงย้อนมองในสิ่งที่เขาและเราได้เคยร่วมทำสิ่งที่ดีๆ ร่วมกันก่อน อย่าตัดสินอะไรโดยมองอะไรแค่ด้านเดียว..

...โปรดจงพยายามล้มกำแพงกั้นความลำเอียงลงให้ได้ก็ดี..

ปล.เราจงมองให้เราเล็กกว่าเดิม...

ขอขอบคุณ "คาว์ค"
ครูป้อม คนล่าฝัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009-2010 ร่วมแลกเปลี่ยนกับเรา poryuporkin@gmail.com