วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

คำคม..มหาตมะ คานธี(1) ... โดยครูป้อม

คำคม..มหาตมะ คานธี(1) ... โดยครูป้อม

"...มีกฎหมายที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ฉบับหนึ่ง
ที่ปกครองทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกผู้ที่เกิดขึ้นและมีชีวิตอยู่ 
ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธกฎหมายหรือผู้ให้กฎหมายนั้น..
.
.
...เพราะข้าพเจ้ารู้จักสิ่งเหล่านั้นน้อยมาก
พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงปกครองจิตใจและเปลี่ยนแปลงมัน
ผู้ที่ตระหนักถึงความมีอยู่จริงอันแท้จริงของพระองค์ 
จึงจะรับรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ.."
 
มหาตมะ คานธี

ขอขอบคุณ "คานธี"
ครูป้อม คนล่าฝัน

2 ความคิดเห็น:

Copyright © 2009-2010 ร่วมแลกเปลี่ยนกับเรา poryuporkin@gmail.com