วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

ให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ .... โดยครูป้อม

ให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ .... โดยครูป้อม

...พ่อแม่ส่วนใหญ่มักมีความคาดหวังในตัวลูกอยากให้ลูกเรียนดี เป็นคนเก่ง มีความสามารถ เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต จึงทำให้บางครั้งอาจทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจหรือรู้สึกว่าตนถูกบังคับจึงทำให้เกิดการต่อต้านขึ้น...
...ที่สำคัญการที่ลูกเรียนได้ดี หรือประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นนอกจากปัจจัยด้านสติปัญญาแล้ว ปัจจัยที่สำคัญอีกสิ่งก็คือ การที่ลูกได้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข ไม่ใช่ทำเพราะถูกบังคับ ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือก ได้ทำในสิ่งที่ชอบ เพราะเมื่อลูกรู้สึก ชอบ เขาก็พร้อมที่จะเรียน รู้สึกสนุก มีความตั้งใจในการเรียนรู้ทำให้สามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียน ความรักในสิ่งที่เรียนจึงเป็นปัจจัย สำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้พวกลูกประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี..
...ดังนั้น พ่อแม่จึงควรสนับสนุนให้ลูกค้นหาตนเอง ค้นหาสิ่งที่เขา ชอบ ไม่ควรบังคับลูกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ควรปิดกั้นความคิดและโอกาสในการเรียนรู้ของลูก เพราะจะทำให้ลูกเบื่อหน่ายในการ เรียน และยังส่งผลต่ออนาคตของลูก เพราะจะทำให้ลูกเป็นคนที่ขาด ความมั่นใจ ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจ เพราะมักถูกพ่อแม่บังคับตลอดเวลา..
*** จนขาดโอกาสให้ค้นหาและค้นพบตนเอง..**

ขอขอบคุณ จิตวิทยา
ครูป้อม คนล่าฝัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009-2010 ร่วมแลกเปลี่ยนกับเรา poryuporkin@gmail.com