วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความสงบสุข…โดยครูป้อม

ความสงบสุข…โดยครูป้อม


...การทำให้ชีวิตมี อิสรภาพ หลุดพ้นจากการบีบคั้นทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจและทางปัญญา ผลประการแรกที่ เราจะพบและสัมผัสได้ก็คือ ชีวิตที่ถูกเติมเต็มด้วยร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และจิตใจที่เปี่ยมล้มด้วยฮอร์โมนแห่งความสุขครับ สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้สังคมมีความเคารพต่อสรรพชีวิตและก่อให้เกิดความเมตากรุณาต่อกัน การ แก้ไขปัญหาสังคมใน ทุกๆ ด้านร่นระยะเวลาสั้นลง"ความสงบสุข" ก็จะคืนกลับสู่ ทุกสรรพชีวิตและกลับคืนสู่สังคมในที่สุด..


ขอขอบคุณ "ความอิสรภาพ"
ครูป้อม คนล่าฝัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009-2010 ร่วมแลกเปลี่ยนกับเรา poryuporkin@gmail.com