วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

มุมมองชีวิต...

มุมมองชีวิต...


...วันเวลาที่ผ่านไปหมายถึงชีวิตที่สั้นลงๆ
นิยามชีวิตที่แต่ละคนมองอาจแตกต่างกัน
แต่สิ่งที่เราต่างก็มีเหมือนกันก็คือหนึ่งสมองกับสองมือ
อดีตเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ปัจจุบันเราเลือกที่จะเป็นได้
โดยผ่านการลงมือทำอย่างตั้งใจ..


เขียนโดย
นิคม ศาลาทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009-2010 ร่วมแลกเปลี่ยนกับเรา poryuporkin@gmail.com