วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

ห้องเรียนธรรมชาติ ไม่เคยล้าสมัย

"ห้องเรียนธรรมชาติ ไม่เคยล้าสมัย"


นานมาแล้วที่สัตว์จำพวกหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ วิวัฒนาการมาช้านานปฏิเสธไม่ได้ว่า ถูกหล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวคือธรรมชาติ เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่นๆ ทั่วไป จากยุคหิน---->สู่ยุคเกษตร -----> ยุคอุตสาหกรรม---->ยุคโลกาภิวัตน์ ปัจจุบัน เวลาผ่านไปหลายร้อยปีมนุษย์ยังคงวิวัฒนาการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ศิลปวิทยาการใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จากฝีมือของมนุษย์ การประดิษฐ์ คิดค้น แสวงหา แลกเปลี่ยน ปรับปรุง ถูกแต่งแต้มโลกแห่งการเรียนรู้เพื่อดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ โรงเรียนเกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมห้องเรียนถูกสร้างขึ้น เพื่อที่จะเอามนุษย์ตัวเล็กๆ จับใส่เข้าไปใส่กระบวนการที่เรียกว่า การสอน มีครูเป็นผู้ทำการสอนโดยหวังว่าความรู้หรืออะไรก็ตามที่ใส่ไปในตัวมนุษย์ตัวเล็กๆ ที่เรียกว่าเด็ก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009-2010 ร่วมแลกเปลี่ยนกับเรา poryuporkin@gmail.com